Výjezdy JPO SDH Kovářská

Rok

Požár

Dopravní nehoda

Technická pomoc

Ostatní

Celkem

2000

20

7

14

8

49

2001

2

4

5

2

12

2002

6

7

5

11

30

2003

16

3

14

6

39

2004

17

4

7

12

40

2005

15

6

10

4

35

2006

13

15

26

4

58

2007

11

10

22

4

47

2008

9

5

11

2

27

2009

2

8

12

3

25

2010

9

5

15

5

34

2011 9 8 25 2 44
2012 7 1 7 4 19

 

Statistika výjezdů jednotky JPO Kovářská za rok 2012

Poř.

Datum

Místo zásahu

Událost

Poč.zas.

01/2012 02.01.2012 Kovářská ul. V koutech Technická pomoc 7
02/2012 03.01.2012 Silnice č. 21910, Loučná pod Klínovcem Technická pomoc 4
03/2012 05.01.2012 Silnice č. 223 Rusová Technická pomoc 2
04/2012 20.01.2012 Silnice č. 223 Rusová Technická pomoc 5
05/2012 21.01.2012 Hora Sv.Šebestiána 96 Požár 9
06/2012 26.01.2012 Silnice č. 223 a 224 Planý poplach 6
07/2012 06.02.2012 Loučná pod Klínovcem Požár 3
08/2012 24.02.2012 Kovářská Sídliště 682 Technická pomoc 3
09/2012 29.02.2012 Kovářská, ul. V koutech Technická pomoc 5
10/2012 05.06.2012 Horní Halže Požár 5
11/2012 09.07.2012 Kovářská ul. Nádražní Ostatní - Planý poplach 6
12/2012 16.08.2012 Měděnec Prověřovací cvičení 4
13/2012 22.08.2012 Kovářská Nám. J. Švermy 445 Technická pomoc 5
14/2012 12.09.2012 Kovářská ul. K zastávce 170 Požár 8
15/2012 14.09.2012 Lesní revír Špičák Požár 2
16/2012 21.09.2012 Kovářská ul. Hřbitovní Požár 2
17/2012

22.09.2012

Loučná pod Klínovcem Požár 7
18/2012 23.09.2012 Černý Potok Ostatní - únik látek 7
19/2012 02.10.2012 Měděnec silnice č. 223 Dopravní nehoda 2

Datum

Popis události (zásahu) jednotky

02.10.2012

19

2.10.2012 Měděnec silnice č. 223 - dopravní nehoda - čas 15,36 hodin - účast 2

Jednotka vyjela na pokyn KOPIS s CAS K 25 (1+1) k úklidu po dopravní nehodě dvou osobních automobilů do obce Měděnec. Při příjezdu na místo zde již zasahovala Policie ČR. Jednotka provedla zajištění místa nehody, protipožární zajištění vozidel a zajištění úniku provozních kapalin. Nehoda se obešla bez zranění. Po dojezdu vozidel odtahové služby jednotka poskytla pomoc při naložení vozidel a konečný úklid komunikace po dopravní nehodě. 

23.09.2012

18

23.9.2012 Černý Potok - únik nebezpečných látek - čas 16,56 hodin - účast 7

Jednotka vyjela na pokyn KOPIS Ústí nad Labem k úniku nebezpečné látky do potoka Černá voda v katastru obce Kryštofovy Hamyr část Černý Potok s CAS K 25 + přívěs na únik ropných látek (1+4) a VEA Nissan (1+1). Při příjezdu k jezu mezi obcí Kovářskou a Černým Potokem zde již čekali pracovníci Povodí Ohře a VaK Karlovy Vary. Dále po proudu potoka již zasahovala JSDHO Kryštofovy Hamry a HZS Klášterec N./O. . Průzkumem bylo zjištěno, že z odpadního potrubí, které vede z čističky odpadních vod z Kovářské vytéká černá zapáchající látka se zápachem, která po asi 30 metrech vtéká do potoka Černá voda. Po dohodě s pracovníkem Povodí Ohře jednotka vytvořila dvě norné stěny a použila na vodní hladinu sorbent Spiel kleen SK 4. Dále bylo vyčkáno příjezdu Havarijní skupiny školícího střediska HZS Třemošná s pojízdnou laboratoří. do té doby prováděla jednotka pomoc při vyšetřování příčiny úniku, týlové práce a později osvětlování místa zásahu. Po dojezdu laboratoře bylo zjištěno, že unikající látka není ropného původu. Po dohodě s pracovníky Povodí Ohře byly norné stěny ponechány na místě a jednotka se vrátila na základnu ve 21,07 hodin. Za poskytnutou fotodokumentaci zásahu děkujeme veliteli JSDHO Kryštofovy Hamry p. Štepánu Janákovi.

22.09.2012

17

22.9.2012 Loučná pod Klínovcem - požár - čas 16,07 hodin - účast 7

Jednotka vyjela na pokyn KOPIS k požáru lesního porostu mezi městem Loučná pod Klínovcem a obcí Háj s CAS K 25 (1+2), CAS 32 (1+1) a VEA Nissan (1+1). Při příjezdu k místu dle příkazu k výjezdu nebylo zjištěno žádné zahoření. VZ se telefonicky spojil s oznamovatelem, který jednotku na místo zavedl. Jednalo se o cestu dlouhou 800 metrů do lesního porostu, kde místy byl značně větvemi zarostlý průjezdní profil cesty. VZ požádal KOPIS o vyslání JSDHO Kryštofovy Hamry s CAS 8 Praga V3S. V místě požáru byl zjištěn požár hrabanky, pařezů a kořenů stromů na rozloze cca 900 m2. Jednotka do příjezdu terénní cisterny prováděla hašení pomocí jednoduchých hasebních prostředků (krumpáče, lopaty) a zamezila tak šíření požáru mimo zasažené území. Po dojezdu JSDHO Kryštofovy Hamry s CAS 8 a DA Škoda Yetti, najela cisterna k místu požáru, byly otvořeny dva proudy C a započato s hašením požáru pomocí vody a speciálního smáčedla Pyrocom. Cisterna dále prováděla kyvadlovou dopravu od CAS K 25 a CAS 32, které stáli na okraji lesa. Hořící kořeny museli být řádně odkopány a zajištěno jejich řádné zalití vodou, protože pařezy a kořeny byly do hloubky zasaženy požárem. U některých smrků došlo k přehoření celé kořenové soustavy. Jeden strom hrozil již pádem a musel být kvůli bezpečnosti zasahujících hasičů pokácen. Při likvidaci požáru bylo spotřebováno 14 000 litrů vody a 4 kartuše smáčedla. Likvidace požáru trvala bezmála 3 hodiny. Jednotka na místě dále spolupracovala  s Policií ČR, revírníkem LČR a pracovníkem ZPP s HZS Chomutov.

21.09.2012

16

21.9.2012 Kovářská ul. Hřbitovní - požár - čas 10,33 hodin - účast 2

Jednotka přijala zprávu o požáru křinořezu u hřbitova v Kovářské. Po ohlášení události na KOPIS vyjela jednotka s VEA Nissan (1+1). Při příjezdu na místo byl zjištěn požár křovinořezu v plném rozsahu. Požár byl likvidován práškovým hasícím přístrojem. Po dojezdu pracovníka ZPP z HZS Chomutov a zdokumentování případu se jednotka vrátila zpět na základnu. 

14.09.2012

15

14.9.2012 Lesní revír Špičák - požár - čas 15,46 hodin - účast 2

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru stromu k vrcholu "Špičák" mezi Kovářskou a Přísečnickou přehradou s CAS K 25 (1+1). Při příjezdu na místo zde již čekal oznamovatel, který zavedl jednotku na místo události. Byl zjištěn požár dutého stromu (buk), který již byl vyhořelý do výšky cca 4 metry. VZ požádal o vyslání JSDHO Kryštofovy Hamry, protože požár byl v katastru jejich obce a navíc ve špatně přístupném terénu. Dále byl na místo povolán revírník LČR. Jednotka provedla natažení vysokotlakého proudu od CAS K 25 a lokalizaci požáru. Po dojezdu revírníka LČR bylo rozhodnuto o pokácení silně požárem poškozeného stromu a jeho následném dohašení. Po dojedzu JSDHO Kryštofovy Hamry a pracovníka ZPP z HZS Chomutov

12.09.2012

14

12.9.2012 Kovářská ul. K zastávce 170 - požár - čas 04,56 hodin - účast 8

Jednotka vyjela na pokyn KOPIS Ústí nad Labem k požáru rekreační chaty s CAS K 25 (1+2), CAS-25 (1+1), CAS-32 (1+0) a VEA Nissan (1+1). Při příjezdu prvního vozidla na místo zásahu bylo zjištěno, že požárem jsou zasaženy již 3/4 střechy objektu, některé střešní konstrukce jsou již zříceny a požár se šíří do přízemí a na zbývající část střechy. Byly utvořeny dva proudy C na lokalizaci požáru. Na místo se dostavily i jednotky JSDHO Vejprty s CAS K 25, AZ-30 a TA 1 a HZS Klášterec n./O. s CAS 15 a CAS-32, které utvořily po jednom proudu C. Vozidla CAS-32 zahájili kyvadlovou dopravu vody, nejprve z hydrantové sítě v obci Kovářská, po zjištění nedostatečného tlaku bylo vybudováno čerpací stanoviště pomocí dvou plovoucích čerpadel na rybníku v ulici Měděnecká. Po lokalizaci požáru odeslal VZ zpět na základnu JSDHO Vejprty. Po částečné likvidaci požáru odjela na základnu i jednotka HZS Klášterec a na místo se dostavili vyšetřovací orgány, které zahájili vyšetřování příčiny požáru a zajištění stop. Po ukončení jejich činnosti provedla naše jednotka závěrečnou likvidaci požáru.

22.08.2012

13

22.8.2012 Kovářská Nám. J. Švermy 445 - technická pomoc - čas 08,51 hodin - účast 5

Jednotka na žádost ekonomky základní školy vyjela s CAS K 25 (1+4) do budovy základní školy k likvidaci vosího hnízda v okně WC v 3.N.P. objektu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno vosí hnízdo za oknem WC. Likvidace vosího hnízda byla provedena pomocí vysavče STIHL. 

16.08.2012

12

16.8.2012 Měděnec - Sfingy - prověřovací cvičení - čas 11,04 hodin - účast 4

Jednotka vyjela na pokyn KOPIS Ústí nad Labem s CAS K 25 (1+4) k záchraně osoby, která spadla ze skalního masivu "Sfingy" u obce Měděnec a leží na skalní plošině ve výšce cca 5 metrů nad zemí. Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že se na místě nachází ředitel HZS ÚO Chomutov, velitel stanice Chomutov a velitel stanice Klášterec n./O., což poukazovalo na to, že se jedná o prověřovací cvičení, což se průzkumem potvrdilo. Jednotka provedla průzkum, zvolila přístupovou cestu k postižené osobě pomocí žebříků, provedla zajištění základních životních funkcí a zjištění zdravotního stavu. VZ na místo povolal RZP a lezeckou skupinu HZS Chomutov. Na místo se dostavila jednotka HZS Klášterec n./O. a posléze i lezecká skupina HZS Chomutov. Jednotky pomocí lezecké techniky se slanili k postižené osobě, naložili ji na nosítka a dopravili na zem pod skalní masiv, odkud byla transportována ke komunikaci a připravena na předání posádce RZP. Nutno dodat, že se jednalo o dobře utajené prověřovací cvičení, o kterém nikdo ze zasahujících neměl žádné tušení. Více informací a foto zde:    http://www.pozary.cz/clanek/57766-proverovaci-cviceni-zachrana-cloveka-na-skale-u-obce-medenec/

09.07.2012

11

9.7.2012 Kovářská ul. Nádražní - planý poplach - čas 19,43 hodin - účast 6

Jednotka vyjela na pokyn KOPIS Ústí nad Labem s CAS K 25 (1+1) a VEA Nissan (1+0) k prověření stoupajícího kouře z lesa v prostoru "Vápenky" za obcí Kovářská. V uvedené lokalitě bylo zjištěno, že vedle železniční tratě u strážního domku ČD, který má pronajatý soukromá osoba bylo prováděno neohlášené pálení odpadu a vypalování měděných kabelů. Na místo byla povolána Policie ČR, které bylo místo zásahu předáno k došetření. Po celou dobu zásahu byla na základně pohotovost v počtu 1+2 pro případ potřeby výjezdu další techniky.

05.06.2012

10

5.6.2012 Horní Halže - požár kontejneru - čas 07,47 hodin - účast 5

Jednotka na pokyn KOPIS vyjela s CAS K 25 (1+4) k požáru kontejneru o objemu 1100 litrů na komunální odpad. Při příjezdu do obce byl zjištěn požár kontejneru u hlavní silnice. Jednotka provedla likvidaci požáru pomocí vysokotlakého proudu. Na místo se dostavila Policie ČR a jednotka HZS Klášterec, která dále nezasahovala. Příčinou požáru bylo vysypání žhavého popela do komunálního odpadu. Ke škodě na kontejneru, který byl plechový, naštěstí nedošlo.

29.02.2012

09

29.2.2012 Kovářská, ul. V koutech - technická pomoc

Jednotka vyjela v 08,29 hodin s VEA Nissan (1+4) k vytékající vodě ze zatrubněného potoka. Po déle trvajících deštích a oblevě došlo k rychlému odtávání sněhu a potrubí pod komunikací nepobralo všechnu vodu, která vytékala na komunikaci kde hrozilo její podemletí a vytopení sklepů několika domů. Jednotka pomocí dvoukomorových pytlů svedla vodu do níže položeného kanálu. Na několika místech provedla odkopání ledových mantinelů pro odtok vody od objektů.

24.02.2012

08

24.2.2012 Kovářská Sídliště 682 - technická pomoc

Jednotka na žádost ZZS vyjela v 14,08 hodin s VEA 2 (1+2) k otevření bytu, kde si uživatelka bytu povolala pomoc RZP a již nereagovala na zpětné volání. Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že byt je otevřený, pacientka je při vědomí a komunikuje. Po chvíli se na místo dostavila posádka RZP. Jednotka na místě vyčkala pro případnou pomoc při transportu pacientky do sanitky. Transport nebyl nutný, proto se jednotka vrátila zpět na základnu. 

06.02.2012

07

6.2.2012 Loučná pod Klínovcem - požár

Jednotka na pokyn KOPIS vyjela v 03,35 hodin s CAS K 25 (1+2) k požáru velkoobjemového kontejneru na parkovišti pod hotelem Nástup. Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že do kontejneru, který byl do poloviny naplněn komunálním odpadem byl vysypán žhavý popel. Na místě byla hlídka Policie ČR. Jednotka provedla likvidaci požáru pomocí vysokotlakého proudu od CAS K 25. Zásah stěžovala teplota - 28 st. C.

26.01.2012

06

26.1.2012 Silnice č. 223 a 224 - planý poplach

Jednotka vyjela na pokyn KOPIS v 13,22 hodin s CAS K 25 (1+5) k dopravní nehodě vozidla s vyproštěním osoby na silnici č. 223 a 224 mezi Vejprty a Kláštercem n./O.. K události vyjeli také jednotky JSDHO Vejprty a HZS PS Klášterec dále Policie ČR a RZP Vejprty. Vzhledem k neupřesněnému místu byl proveden průzkum silnic č. 223, 224 od Vejprt až po Výsluní a Novou Vísku. Žádná nehoda ani stopy po ní zjištěny nebyly, proto se jednotky vrátili zpět na své základny.

21.01.2012

05

21.1.2012 Hora Sv.Šebestiána 96 - požár Hotelu

Jednotka dle příkazu KOPIS vyjela v 11,51 hodin k požáru střechy hotelu do obce Hora Sv. Šebestiána s VEA Nissan (1+4) a CAS-32 (1+3). Při příjezdu na místo zde zasahovali jednotky HZS Chomutov, HZSP SŽDC Chomutov, JSDHO Černovice a Spořice. Jednotka zahájila na pokyn VZ doplňování a kyvadlovou dopravu vody. Ostatní členové jednotky vystřídali zasahující hasiče uvnitř objektu kde prováděli evakuaci vybavení hotelu, strhávaní ohořelých konstrukcí a dohašovací práce. Po likvidaci požáru se jednotka na pokyn VZ vrátila zpět na základnu. Zásah a cestu k zásahu komplikovalo silné sněžení s větrem.

20.01.2012

04

20.1.2012 Silnice č. 223 Rusová - technická pomoc

Jednotka na pokyn KOPIS vyjela s VEA Nissan (1+2) k poskytnutí technické pomoci zapadlým vozidlům na uzavřené části silnice č. 223 v katatru obce Kryštofovy Hamry část Rusová. Celkem bylo nahlášeno 7 vozidel. Protože bylo zřejmé, že z důvodu sněžení, silného větru a uzavření této části komunikace bude obtížný dojezd na místo, byl ihned i vyslán traktor CASE IH Maxxum 100 se šípovou radlicí (1+0), který má jednotka k dispozici. Zároveň byla na místo vyslána JSDHO Kryštofovy Hamry s VEA Škoda Yetti 4x4, pro případnou evakuaci osob z vozidel. Na vlastní stanici zůstala záloha (1+1) pro případnou potřebu další techniky. Při příjezdu na místo bylo pomocí traktoru provedeno prohrnutí cesty k zapadlým vozidlům. Silnice byla kvůli vozidlům neprůjezdná. Nacházela se zde 2 vozidla v obou jízdních průzích. První bylo vyproštěno pomocí traktoru, aby bylo možné projet na průzkum dalšího úseku komunikace a najít případné další vozy. Traktor byl vyslán k prohrnutí silnice dále ve směru na Chomutov a provedení průzkumu. Druhé vozidlo bylo vyproštěno pomocí VEA Nissan. Na místo se dostavila JSDHO Kryštofovy Hamry (1+1) a byl proveden průzkum silnice až ke křižovatce nad obcí Výsluní, kde začíná uzavírka silnice, která je řádně označena dopravními značkami (3 ks) a valem z nahrnutého sněhu. I přesto vozidla pokračovala v jízdě po uzavřené části silnice. Další zapadlá vozidla zjištěna nebyla. Po dohodě s SÚS bylo na obouch koncích uzavírky nahrnut val ze sněhu o výšce cca 1,3 m, aby byl znemožněn vjezd dalším vozidlům. 

05.01.2012

03

5.1.2012 Silnice č. 223 Rusová - technická pomoc

Jednotka vyjela na pokyn KOPIS s VEA Nissan (1+1) v 22,38 hodin k poskytnutí technické pomoci uvízlému vozidlu na silnici v katastru obce Kryštofovy Hamry část Rusová. při příjezdu na místo bylo zjištěno osobní vozidlo, které vyprostil z příkopu pluh SÚS, vozidlo nejde nastartovat, tvoří překážku silničního provozu a posádka (2 osoby) vykazuje známky podchlazení, protože na místě je již několik hodin. Osoby byli umístěny do vozidla VEA, aby se ohřáli. Na místě byl velmi silný nárazový vítr o síle orkánu, doprovázený sněžením, takže i viditelnost byla velice omezená. Vozidlo bylo pomocí VEA odtaženo do závětří, kde bylo pomocí startovacích kabelů uvedeno do chodu, rozehřáto a poté posádka pokračovala v jízdě. 

03.01.2012

02

3.1.2012 Silnice č. 21910 Loučná pod Klínovcem - technická pomoc, uvolnění komunikace

Jednotka po ohlášení události na KOPIS vyjela v 12,08 hodin na žádost SÚS k odstranění spadlého stromu na silnici mezi obcemi České hamry a Loučná pod Klínovcem s CAS K 25 (1+3). Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k pádu stromu přes celou šíři vozovky. Na místě se nacházelo několik vozidel, která se na úzké komunikaci nemohla otočit. Strom byl rozřezán pomocí motorové pily a silnice uvolněna.

02.01.2012

01

2.1.2012 Kovářská ul. V koutech - technická pomoc

Jednotka vyjela v 08,55 hodin k vytékající vodě ze zatrubněného potoka v ulici V koutech s VEA Nissan (1+3) a CAS K 25 (1+2). Vlivem teplého počasí došlo k rychlému tání sněhu a voda vytékala na komunikaci, kde hrozilo její podemletí a vytopení sklepů několika domů. Jednotka provedla svedení vytékající vody do níže položeného kanálu pomocí dvoukomorových pytlů.


Kontakt na SDH a JPO


Free web templates presented by QARTIN – Our tip: Webdesign, Webhosting