Prevence

 

Ústecký krajServer hasičů na MVserver GŘ Hasičského záchranného sboru ČR 

&

server Ústeckého kraje

 

 

112 - Jednotná evropská linka tísňového volání 155 - Zdravotnická záchranná služba
150 - Hasiči 158 - Policie ČR

 

             Varovné signály : převzato z HZS Jihomoravského kraje ÚO Brno Úvodní stránka prevence

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA  - kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin


ukázka mp3

   

Požární poplach - přerušovaný tón sirény po dobu jedné minuty


ukázka mp3

   

Zkušební tón - nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin


ukázka mp3

 

  ??   Jak se zachovat při požáru   ??

- snažte se zachovat klid a jednejte s rozvahou

- pokuste se jej uhasit - využijte hasící přístroje, hydrant na chodbách, kusy látek...

- nepodaří-li se požár uhasit vlastními silami, varujte ostatní např. voláním ("hoří") vyhledejte únikovou cestu

- snažte se pomoci těm, kteří si pomoci nemohou (staří lidé, děti, imobilní osoby, sluchově nebo zrakové postižení)

- volejte tísňovou linku 150 nebo 112 - v obou případech se dovoláte k hasičům

- při předávání tísňové informace se snažte být trpělivý, dbejte pokynů operátora. Informace, na které se ptá, vám mohou připadat nedůležité (ovlivňují však volbu techniky, počtu jednotek atd.)

- operátor vám může podat základní informace "co dělat"

- nevracejte se do hořícího nebo zakouřeného prostoru (můžete ztratit orientaci, ztratit vědomí v důsledku nadýchání plynů)

- vyčkejte příjezdu hasičů na viditelném místě, velitel zásahu se vás bude ptát na doplňující informace

 

  Máte-li v důsledku požáru znemožněn únik

- zachovejte klid

- uzavřete všechny dveře. Snažte se spáry utěsnit namočenými kusy látky (ručníky, závěsy, ...)

- snažte se dostat k oknu. Mávejte, aby vás hasiči viděli.

- otevření okna zvažte, může způsobit průvan a rychlejší pronikání zplodin do vašeho prostoru

- odstraňte hořlavé předměty z místa úkrytu, aby se po nich nemohl požár šířit

- v případě silného zakouření si lehněte na zem

- ústa kryjte kusy látky jako improvizační filtr

- snažte se dýchat klidně a zhluboka


-   Vždy zavolejte hasiče na tísňovou linku 150 nebo 112, či na pohotovostní mobilní linku a to i v případě, že jste již požár uhasili sami!   Jak zabezpečit místo vzniku požáru před případným znovu vznícením vám poradí! Nepodceňujte sílu a zákeřnost ohně !!!

 

-   V případě, že máte možnost zabránit rozšíření požáru sami, musíte vědět jaké prostředky můžete použít !!! Dbejte na to, že jsou důležité životy a zdraví osob !!! Ne majetek, ten se dá nahradit !!! Pozor na elektřinu, plyn, hořlavé a výbušné látky !!!

 

-   Neváhejte zavolat ihned, i z malého ohníčku může být obrovské neštěstí a utrpení, myslete i na ostatní !!! A pro nás hasiče je lepší se na místě po pár minutách otočit a odjet domů, s dobrým pocitem, že tentokrát to dobře dopadlo. Je špatné riskovat později životy hasičů pro něčí falešnou hrdost, či hloupost. Máme také rodiny a jme pouze lidé, ne supermani.

 

-   V případě, že vás hasiči požádají o pomoc, či vám něco přikážou, tak to okamžitě splňte. Případné škody vám stát či pojišťovny nahradí.  Odmítnutí pomoci znamená vystavení se trestnímu stíhání. Dle zákona máte také povinnosti při mimořádných událostech!!!


Kontakt na SDH a JPO


Free web templates presented by QARTIN – Our tip: Webdesign, Webhosting