Mladí hasiči - oddíl "Dravci"

27.9.2008 se konala v obci Vysoká Pec soutěž Mladých hasičů

V sobotu 27.9. 2008 se konal ve Vysoké Peci zahajovací sraz hry Plamen 2008-2009. Měli jsme velký problém postavit na start závodu alespoň jedno družstvo, což se nám nakonec podařilo. Jednalo se ale o téměř samé nováčky a proto i výsledek našeho snažení nebyl příliš dobrý. Ovšem je důležité se zúčastnit a nevzdát se. Při soutěži byl také doprovodný program a to prohlídka a svezení v obrněném transportéru. Této příležitosti jsme náležitě využili. Už se těšíme na další soutěž, kde už musíme zabodovat lépe.


19.4.2008 se konala v obci Blatno soutěž Mladých hasičů

V sobotu 19.4.2008 se konala v obci Blatno soutěž Mladých hasičů. Jednalo se o branný závod. Soutěžilo se ve střelbě, proskočení oknem, slalomu mezi kužely, spojování a rozpojování hadic, uzle, topografické značky, zdravověda, hod na cíl dřevěnou kostkou a určování hasicích přístrojů. Na závěr byla soutěž ve střelbě na terč, kde Tomáš Tetiva vybojoval krásné 3. místo. Družstvo se celkově umístilo na 5. místě z 12 družstev.


2.4.2008 Exkurze na horské službě

Dnes 2.4.2008 jsme měli schůzku i s výletem. Jeli jsme na exkurzi na stanici Horské služby do Božího daru. Když jsme dojeli na Boží Dar byli jsme zklamáni, že tady není sníh, protože jsme se těšili jak nás svezou na sněžném skútru. Na stanici se nás ujal člen Horské služby a ukázal nám zásahové vozidlo Volkswagen Transporter 4x4 včetně výbavy. Dále jsme si prohlédli rolbu, sněžné skútry a terénní čtyřkolku. Náš průvodce nám mezitím vyprávěl o práci Horské služby, o nejtěžších zásazích a o práci s vrtulníkem. Nakonec jsme se mohli podívat i do nové budovy stanice Horské služby, která je moc pěkná. Na památku jsme dostali každý magnet se symbolem Horské služby.  


Mikuláš 2007

Opět nastal předvánoční čas. Jako tradičně jsme pekli pro ostatní děti v obci perníčky, které jsme nazdobili a zabalili do celofánu. Také jsme si připravili na Mikuláše masky čertů, anděla a Mikuláše.

Při tradiční akci, která se konala na našem náměstí 5.12. jsme rozdávali námi vyrobené perníčky a jiné sladkosti a naše paní vedoucí s paní Tarhajovou z Obecního úřadu připravili pro děti teplý čaj a jako každý rok pro dospělé svařené víno a grog. Letos byla novinkou i příprava punče.

Na závěr celé akce byl překrásný ohňostroj.  Fotografie na http://www.kovarska.cz/main/galerie/mikulas2007/mikulas2007.htm


24.11.2007 halová soutěž v Radonicích

Dne 24.11. jsme se zúčastnili halové soutěže v Radonicích. Moc jsme se těšili, ale hodně dětí z našeho oddílu bylo nemocných, takže jsme dali dohromady jen jedno pětičlenné družstvo. Ostatní jeli jako náhradníci. V Radonicích jsme si v hale prověřili jak jsme zdatní tělesně a to v disciplínách skok přes kozu, šplh na laně, hod na koš, manuální zdatnost ve vázání uzlů, spojování a rozpojování hadic a také jsme si ověřili znalosti v určování hasicích přístrojů. Po urputné snaze jsme se umístili na 3. místě.


Plamen 2007/2008 - Bílence

První akcí oddílu mladých hasičů v novém školním roce 2007/2008 byl zahajovací sraz soutěže Plamen, který se konal 22.9.2007 v Bílencích. Náš oddíl se zúčastnil této soutěže se dvěma družstvy i když druhé družstvo muselo být doplněno dětmi z jiného oddílu pro malý počet zúčastněných členů našeho oddílu. Bylo tak vytvořeno družstvo  tzv. smíšenka kde 3 děti byli z Kovářské a dvě děti z Bílenců.  Soutěž byla klasický branný závod požárnické všestrannosti dle pravidel hry Plamen. Družstvo starších se umístilo na 4. místě a druhé družstvo smíšenka v kategorii mladších také na 4. místě. Medailová místa nám utekla jen o kousek a to je motivace na příště, aby jsme ještě více zabrali.


Bambiriáda 2007 - Chomutov

Oddíl mladých hasičů se ve dnech 25. a 26. května 2007 zúčastnil Bambiriády 2007, která byla již osmým ročníkem této akce pro děti. Dějištěm se stal areál Kamencového jezera v Chomutově. V pátek 25. května jsme naložili stany a nářadí a vyjeli jsme do Chomutova. Po příjezdu jsme stany postavili a protože bylo velké horko a voda kamencového jezera nás moc lákala tak jsme se šli vykoupat. Protože zájem o naše hasičské auto, které bylo zaparkované na břehu jezera u návštěvníků a zejména dětí vzbuzovalo zájem, tak jsme smontovali savice a natáhli hadice od čerpadla, aby si děti mohly zastříkat. Postavili jsme jim plechovky a stříkali velkou hadicí nebo malou hadicí od džberovky. V sobotu jsme se od starosty okresního Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pana Františka Kuny dozvěděli, že tady reprezentujeme nejen náš sbor, ale i celé sdružení okresu. Na auto jsme dostali vlajku sdružení a dětem, které si k nám chodili zastříkat jsme rozdávali letáčky a bonbóny. S některými jsme si vyprávěli co jako mladí hasiči děláme a co se učíme. Na závěr této akce jsme se ještě vykoupali a s krásným zážitkem jsme se vrátili domů. Příští rok by jsme se zase chtěli zúčastnit.


Závěrečný sraz - Plamen

Měsíc květen je ve znamení soutěží a 19. května se konal v Blatně závěrečný sraz celoroční činnosti mladých hasičů Plamen. Soutěž se skládá z požárního útoku od motorové stříkačky, štafety 4 x 60 metrů a štafety požárních dvojic. Protože tyto disciplíny jsou pro nás také nové a navíc se stříká i vodou nacvičovali jsme třikrát v týdnu. Náročná byla i příprava hadic, savic a ostatního materiálu. Byla nutná úprava spojek hadic, protože spojování jde mnohdy velice ztěžka, tak muselo být vše upraveno našim silám.

Při losování starovního pořadí jsme si vytáhli jedničku, takže jsme se nemohli moc rozhlížet a rychle jsme se připravovali na první disciplínu a to šatetu požárních dvojic. Následovala štafeta 4 x 60 metrů. Na požárním útoku, který byl jako poslední disciplína jsme dokonce dosáhli druhého nejlepšího času.

Vyhodnocení na dnešní soutěži bylo trošku odlišné od jiných soutěží. Protože to byla záverečná soutěž celoroční činnosti našeho oddílu za školní rok 2006/2007 byla hodnocena celková činnost oddílu tzn. kronika, účasti a umístění na všech předešlých soutěžích, sběr druhotných surovin, brigády atd. Náš oddíl se umístil na krásném 3 . místě, což nás velice potěšilo, protože jsme v soutěži úplní nováčkové. Už se těšíme na zahájení dalšího ročníku hry Plamen, kde se nám snad bude dařit ještě lépe. Prosíme všechny, aby nám drželi palce.


8. ročník speciální hasičské olympiády

Dne 16.5.2007 se konal na ploché dráze v Chabařovicích okr. Ústí n./L. již 8. ročník speciální hasičské olympiády. Tato olympiáda pro domovy s osobami se zdravotním postižením se skládá ze šesti disciplín. Jsou to : štafeta 6 x 30 m s překážkami a požární útok na 50 metrů, obojí ve stylu soutěže CTIF, dále hasičský kuželník a vázání uzlů, požární ochrana - určování grafických značek, základy první pomoci a použití jednoduchých hasebních prostředků.

Naši obec reprezentovali klienti Domova pro osoby ze zdravotním postižením Kovářská, kteří se této olympiády zúčastnili poprvé. Odbornou část olympiády nacvičoval velitel jednotky SDH Kovářská ve spolupráci s vychovatelkami domova. Příprava na soutěž probíhala na bývalém hřišti pod domovem v takřka bojových pomínkách. Je zde nerovný terén a část je zarostlá křovím. Protože, SDH nedisponuje žádnými překážkami musel udržbář domova vyrobit překážky provizorní a takříkajíc na koleni.

Dopravu družstva na soutěž zajistil SDH požárním vozidlem. Tréma soutěžících stoupla, když zjistili, že do olympiády je přihlášeno celkem 14 družstev témeř z celého kraje. Družstvo nastupovalo na start jako čtvrté a proto nebyla ani velká šance něco okoukat. Ovšem se opět potvrdilo heslo : " těžko na cvičišti, lehko na bojišti ". Družstvo se dobře probojovalo všemi disciplínami a nikomu se na závěr nechtělo věřit, že se probojovalo až na pohárová místa. Při vyhlášení výsledků se vše potvrdilo a družstvo převzalo z rukou primátora města Ústí nad Labem putovní pohár za 1. místo v olympiádě. Překvapení a radost z umístění jsou vidět na fotkách z předávání poháru. Ovšem nastal zde úkol, příští rok pohár uhájit. Držíme palce. 


MH - memoriál J.Krejčího v Radonicích

V sobotu 5. května 2007 se konal V. ročník memoriálu Jiřího Krejčího v Radonicích. Na této soutěži pro oddíly MH se plnily disciplíny soutěže CTIF, což je soutěž mezinárodního typu. Naše obavy z této soutěže byly veliké, protože nikdo z nás se takovéto soutěže ještě nikdy nezúčastnil a viděli jsme ji pouze na videu. Přesto se nám podařilo trošku nacvičovat, sice v provizorních podmínkách neboť nemáme překážky, ale lepší než nic. Po příjezdu na soutěž jsme si prošli soutěžní dráhy a zopakovali jsme si pravidla a místa na kterých musíme dávat pozor, aby jsme nedostali moc trestných bodů. Průběh soutěže se nám zdařil i přesto, že nějaký ten " trestňák " tam byl. Velké překvapení nás ovšem čekalo na konci, kdy jsme se dozvěděli, že jsme se umístili na 4. místě. Je to sice bramborová medaile, ale napoprvé si myslíme, že dobrá. A úplné překvapení pro nás bylo umístění v soutěži "požární ochrana očima dětí 2007". Jiřík Dufek, který je naším nejmladším členem ( 5 let ) se umísti na 1. místě v této soutěži. Dále se na 1. místech umístili i Petr Ježek a Sandra Schmiedlová. Zdá se, že jsme tuto soutěž tak trochu ovládli. Po tradičně dobrém guláši, který se v Radonicích vaří jsme se vrátili s dobrými pocity a zážitky domů. 


MH - Kadaň 31.03.2007

Oddíl mladých hasičů se poslední březnovou sobotu zúčastnil soutěže v Kadani. Jednalo se o jubilejní 10. ročník memoriálu Václava Javůrka. I přesto, že umístění našich hlídek nebylo na pohárových místech těšilo nás, že jsme svou účastí mohli přispět k tomu, aby jméno tak významného činovníka dobrovolných hasičů nepadlo v zapomnění.

 


MH - Neudorf 31.03.2007

Dne 31.3.2007 jsme byli pozváni na předání nového hasičského vozidla k partnerskému sboru hasičů v obci Neudorf. Tuto akci jsme spojili s výletem mladých hasičů, kteří se slavnosti také zúčastnili. Vozidlo, které bylo předáváno bylo pořízeno z programu Interreg III/A a jedná se o vůz LF 20/20, což znamená vozidlo přepravující družstvo 1+8, má čerpadlo o výkonu 2000l/min. a nádrž na vodu o objenu 2000 litrů vody. Celková hodnota nového vozu byla něco málo pod 300.000,- euro. I my jsme se samozřejmě přidali ke gratulantům a našim kamarádům jsme popřáli mnoho šťastných kilometrů bez nehody a vždy šťastný návrat na stanici. Dále byla při této návštěvě dohodnuta spolupráce oddílů mladých hasičů sborů Sehma, Cranzal, Neudorf a Kretscham s naším oddílem mladých hasičů. Spolupráce dospělých hasičů by se měla rozšířit i v rámci zásahů při větších mimořádných událostech. Z německé strany je velký zájem o naše velké cisternové vozy a my uvítáme pomoc s jejich speciální technikou, která v našem vybavení chybí a v dohledné době ji nejsme schopni pořídit. K tomuto rozšíření by měl přispět společný výcvik a cvičení, které je naplánováno na konec května tohoto roku. 


Kontakt na SDH a JPO


Free web templates presented by QARTIN – Our tip: Webdesign, Webhosting