23.9.2012 Černý Potok - únik nebezpečných látek

 

Jednotka vyjela na pokyn KOPIS Ústí nad Labem k úniku nebezpečné látky do potoka Černá voda v katastru obce Kryštofovy Hamyr část Černý Potok s CAS K 25 + přívěs na únik ropných látek (1+4) a VEA Nissan (1+1). Při příjezdu k jezu mezi obcí Kovářskou a Černým Potokem zde již čekali pracovníci Povodí Ohře a VaK Karlovy Vary. Dále po proudu potoka již zasahovala JSDHO Kryštofovy Hamry a HZS Klášterec N./O. . Průzkumem bylo zjištěno, že z odpadního potrubí, které vede z čističky odpadních vod z Kovářské vytéká černá zapáchající látka se zápachem, která po asi 30 metrech vtéká do potoka Černá voda. Po dohodě s pracovníkem Povodí Ohře jednotka vytvořila dvě norné stěny a použila na vodní hladinu sorbent Spiel kleen SK 4. Dále bylo vyčkáno příjezdu Havarijní skupiny školícího střediska HZS Třemošná s pojízdnou laboratoří. do té doby prováděla jednotka pomoc při vyšetřování příčiny úniku, týlové práce a později osvětlování místa zásahu. Po dojezdu laboratoře bylo zjištěno, že unikající látka není ropného původu. Po dohodě s pracovníky Povodí Ohře byly norné stěny ponechány na místě a jednotka se vrátila na základnu ve 21,07 hodin. Za poskytnutou fotodokumentaci zásahu děkujeme veliteli JSDHO Kryštofovy Hamry p. Štepánu Janákovi.