22.9.2012 Loučná pod Klínovcem - požár

 

Jednotka vyjela na pokyn KOPIS k požáru lesního porostu mezi městem Loučná pod Klínovcem a obcí Háj s CAS K 25 (1+2), CAS 32 (1+1) a VEA Nissan (1+1). Při příjezdu k místu dle příkazu k výjezdu nebylo zjištěno žádné zahoření. VZ se telefonicky spojil s oznamovatelem, který jednotku na místo zavedl. Jednalo se o cestu dlouhou 800 metrů do lesního porostu, kde místy byl značně větvemi zarostlý průjezdní profil cesty. VZ požádal KOPIS o vyslání JSDHO Kryštofovy Hamry s CAS 8 Praga V3S. V místě požáru byl zjištěn požár hrabanky, pařezů a kořenů stromů na rozloze cca 900 m2. Jednotka do příjezdu terénní cisterny prováděla hašení pomocí jednoduchých hasebních prostředků (krumpáče, lopaty) a zamezila tak šíření požáru mimo zasažené území. Po dojezdu JSDHO Kryštofovy Hamry s CAS 8 a DA Škoda Yetti, najela cisterna k místu požáru, byly utvořeny dva proudy C a započato s hašením požáru pomocí vody a speciálního smáčedla Pyrocom. Cisterna dále prováděla kyvadlovou dopravu od CAS K 25 a CAS 32, které stáli na okraji lesa. Hořící kořeny museli být řádně odkopány a zajištěno jejich řádné zalití vodou, protože pařezy a kořeny byly do hloubky zasaženy požárem. U některých smrků došlo k přehoření celé kořenové soustavy. Jeden strom hrozil již pádem a musel být kvůli bezpečnosti zasahujících hasičů pokácen. Při likvidaci požáru bylo spotřebováno 14 000 litrů vody a 4 kartuše smáčedla. Likvidace požáru trvala bezmála 3 hodiny. Jednotka na místě dále spolupracovala  s Policií ČR, revírníkem LČR a pracovníkem ZPP s HZS Chomutov.